Vilka är de stora skillnaderna mellan er och regeringens politik när det gäller a-kassan?
– Vi vill använda a-kassan som omställningsförsäkring från ett jobb till ett annat.  Och vi vill ha en hygglig ersättning. Reger­ingen har dragit ner på ersättningen och infört skillnader i egenavgifter och det är ett sätt att hålla tillbaka lönerna. Så det är en stor ideologisk skillnad.

Vilka förändringar vill ni göra, förutom att höja taket i a-kassan?
– Vi sänker avgiften och tar bort skillnaderna i avgifterna. Deltidsproblematiken måste lösas, det ska en utredning titta på.

Vilka effekter har regeringens förändringar fått?
– Den omedelbara effekten är det stora medlemstappet i a-kassan, en halv miljon människor lämnade a-kassan. Och det är ett led i att få svagare fackliga organisationer. För de arbetslösa har regeringens ingrepp blivit en besk medicin.

DE RÖDGRÖNA OM A-KASSAN

Detta vill rödgröna förändra med a-kassan.

- Sänkt avgift till cirka 80 kronor i månaden genom en sorts skatteväxling. Höjd inkomstskatt gör att de med låga avgifter till a-kassan i dag får betala mer totalt sett. Men detta är en tillfällig lösning, för att snabbt få bort skillnaderna i avgifterna, säger de rödgröna.
- Höjt tak i a-kassan från 680 kronor till 930 kronor 2011 och 950 kronor 2012.

• Avtrappningsmodellen behålls och efter 100 dagars arbetslöshet sänks ersättningen med 150 kronor per dag.

Dessa förändringar avvaktar de rödgröna med/vill utreda:

• Deltidsbegränsningsregeln

• Det borttagna studerandevillkoret.

• Medlemsvillkor.

• Avgiftsmodellen till a-kassorna.