Vid en presskonferens i Almedalen förklarade Mona Sahlin att de Rödgröna vill göra kulturen till en valfråga.
– Det är en del av satsningen på jobben och välfärden men har också en egen viktig plats, sa hon.
Lars Ohly sa att de Rödgrönas förslag var ett svar på kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths uttalande om att den viktigaste kulturpolitiska gärningen är skattesänkningarna.
– Hon menar att om folk har mer pengar i plånboken har de bättre råd att konsumera kultur. I Alliansens Sverige har inte sjuka, arbetslösa och låginkomsttagare råd att ta del av kulturen. Den ska i första hand vara förbehållen inkomsttagare. Vi menar att kultur är viktigt och ska vara tillgängligt för alla, fortsatte han.

De Rödgrönas förslag innehåller bland annat:
– Läsandet ska stimuleras genom att till exempel ge ett nytt uppdrag till En bok för alla.
– Ett populärkulturcentrum ska inrättas för film, musik, dataspel och serietecknande.
– Svensk film ska få stöd, bland annat kvalitetsfilm för barn och unga. Digitala biografer ska byggas ut.
– Kulturarbetarna ska få ekonomiskt stöd bland annat genom inkomstgarantier och stipendier. Arrangörer av kultur ska få stöd för att ordna sina arrangemang.
– Digitalisering av musikarkiv, konstsamlingar och andra kulturskatter ska göra det möjligt att ta del av dem på internet.
– Statliga museer ska åter ha fri entré. Regionala och lokala museer ska få statligt stöd så att de också kan ha fri entré om de vill.
– Bibliotek på arbetsplatser och vägbibliotek ska få särskilt stöd, till bland annat talböcker.
– Barnkulturen får maxtaxa inom musik- och kulturskolan. En nationell scen för barn- och ungdomsteater inrättas på Unga Klara i Stockholm.

De Rödgröna kallar sin satsning ”Kreativa Sverige – Ett Rödgrönt kulturlyft”.