– Ett skäl till att LO:s medlemmar är mer negativa till de nya reglerna i sjukförsäkringen kan vara att de arbetar i yrken där risken för skador och sjukdomar är större, säger LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist i ett pressmeddelande.

Janan Petrus Yousif
Undersköterskan Janan Petrus Yousif.

Kommunalarbetaren har följt utvecklingen i sjukförsäkringen de senaste åren och skrivit om flera personer som på olika sätt påverkats av de ändrade sjukförsäkringsreglerna.
En av dem är undersköterskan Janan Petrus Yousif i Västerås, som anser sig tvingad att jobba 100 procent. Innan regeringen gjorde om regelverket och införde den så kallade rehabiliteringskedjan var han sjukskriven på 75 procent.
– Man kan säga att det finns två val för mig i dag. Antingen jobbar jag och tar medicin för att klara av jobbet eller så sjukskriver jag mig och får sparken, säger han.
Han instämmer i påståendet att förändringarna i sjukförsäkringen skapar otrygghet.
– Ja verkligen. Förut var det mycket bättre.
Ser du något positivt med att åter jobba heltid?

– Arbetsplatsen och arbetskamraterna. Sen undviker man det tunga jobbet. Det hjälper att man inte behöver ta det tunga.

I LO-undersökningen är det 45 procent som svarar att de har en negativ inställning till förändringarna. 26 procent är positiva. Övriga tycker varken positivt eller negativt eller så svarar de att de inte vet.
Av de borgerliga sympatisörerna är 60 procent i huvudsak positiva till förändringarna.
På frågan om vad politikens viktigaste uppgift för att förebygga sjukskrivningar är svarar de flesta, 55 procent, ”snabb vård och rehabilitering”. Två procent svarar ”tidsbegränsa sjukskrivningar”.

De största förändringarna av sjukförsäkringen skedde när rehabiliteringskedjan infördes 2008. Då kom också de olika tidsgränser för prövning av arbetsförmågan som gjort att tusentals människor blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen.
LO:s undersökning bygger på frågor som Novus opinion har ställt till 1 000 personer i åldrarna 18-74 år, enligt ett representativt urval. Det framgår inte av rapporten hur stort bortfallet i undersökningen är.