Tio branschavtal med KFS är klara, Kommunals förbundsstyrelse förväntas säga ja idag. Avtalet på energiområdet och trafiken är klart sen tidigare och avtalet för personliga assistenter går ut först i höst.
– Vi är nöjda, de här avtalen är jämförbara med dem vi slutit med SKL, Sveriges kommuner och landsting, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Här är avtalen:

Anläggning, Fastighet och näringsliv, Parkering, Turism och fritid, Va:
Löneöversyner ska ske från 1 april 2010 och 1 april 2011. För 2010 är utrymmet 1,5 procent av lönesumman och 2011 är utrymmet 2,2 procent. Lönerna ska fördelas individuellt och utan några individgarantier.

Konsult och service:
Löneöversyner ska ske från 1 maj 2010 och 1 april 2011. Löneutrymmet är 300 kronor (räknat på heltid) och för 2011 550 kronor. Lönerna ska fördelas individuellt och utan några individgarantier.

Läns- och regionmuséer:
Löneöversyner från 1 maj 2010 och 1 april 2011. Löneutrymmet är 450 kronor (räknat på heltid) och för 2011 520 kronor. Lönerna ska fördelas individuellt och utan några individgarantier.

Renhållning och Vård och omsorg:

Löneöversyner ska ske från 1 april 2010 och 1 april 2011. För 2010 är utrymmet 1,1 procent av lönesumman och för 2011 är utrymmet 2,6 procent. Lönerna ska fördelas individuellt och utan några individgarantier.

Utbildning:
Löneöversyner ska ske från 1 maj 2010 och 1 april 2011. Löneutrymmet är 420 kronor (räknat på heltid) och 550 kronor 2011. Lönerna ska fördelas individuellt och utan några individgarantier.
Energi
Avtalet blev klart i maj.

Personlig assistans:
Avtalet går ut den 30 september och förhandlingar inleds efter sommaren.

Trafik:
Trafikavtalet blev klart tidigare i juni

I AB, Allmänna Bestämmelser, har bland annat anpassningar till ändringarna i semesterlagen gjorts. Rätten till föräldrapenningtillägg har utökats med 30 dagar.
Ersättningarna i lönebilagorna har räknats upp med 3,5 procent från och med 1 april 2011.