– Vi har alltför många gånger blivit besvikna när vallöften inte infriats, säger Mats-Ola Hjelm, ombudsman i Kommunal Uppsala. Nu vänder vi oss till Socialdemokraterna i de sju kommunerna och i landstinget och förväntar oss resultat.

Han beskriver de sex punkter som finns i budkavlen och som speglar dagens verklighet för Kommunals medlemmar:
Ohälsa och arbetsmiljö, där arbetsskadorna ökar bland kvinnor över 45 år, där undersköterskor får kissa bakom en buske under resorna mellan vårdtagarna, det finns inte tid att åka till en toalett. Arbetstidernas förläggning, brist på arbetskläder, det ständiga hotet om upphandling, låga löner och deltid. Också inom de tekniska yrkena finns samma tendens som inom vården, färre ska utför mer arbete.
Kommunals grupper behöver kompetensutveckling inom sina yrken, arbetsgivarna måste satsa på sin personal och inte tro att enda vägen är att upphandla.
Bemanningen är en stor fråga, så fort en heltidsanställning blir ledig omvandlas den till deltidstjänster. Delade turer ökar igen och skapar orimligt långa arbetsdagar.
Löner – ska jämställdhet och solidaritet ha någon betydelse så måste jämställda löner genomföras.
Spelregler måste gälla alla – när kommuner och landsting upphandlar måste samma krav ställas på bemanning och kollektivavtal liksom etiska regler och miljöregler som gäller den egna verksamheten.

Den sista punkten gäller kommunikationer.
– Det måste vara möjligt att arbetspendla och bo kvar på landsbygden, säger Mats-Ola Hjelm.
Det är fackliga företrädare från hela länet som genomför rättvisemarschen. Själv är Mats-Ola back-up i en följebil, med vatten och första hjälpen om något händer.
– De kommer att gå 2 – 3 mil varje dag, de är 17 totalt och kommer att turas om.
Varför lämnas budkavlen till Socialdemokraterna, och inte till dem som styr i kommunerna?
– Fyra av de sju kommunerna är blåa, borgerliga, två är S-styrda och en är en blandning. Landstinget är blått. Men vi tror och hoppas att det ska bli maktskifte, och bedömer att vi har störst utsikt att möta förståelse för våra krav hos Socialdemokraterna, säger Mats-Ola Hjelm.