LO och TCO har nappat på hans inbjudan att förbereda utredningen om att ändra i Lavallagen. Det handlar om att ta bort bevisregeln, som säger att facken inte får ta till stridsåtgärder innan det har bevisats att det utländska företaget betalar sämre lön än lägsta lön i svenska avtal.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet har inte bjudits in i detta arbete.
Men partierna är överens om denna förändring, försäkrar Sven-Erik Österberg.