Den 22 juni i år ska riksdagen besluta om regeringens förslag till en ny kollektivtrafiklag. Kommunal anser att det leder till överetablering på de mest lönsamma linjerna. Samtidigt slås företag ut på mindre lönsamma.

Kommunal oroas av att anställningsförhållandena ytterligare försämras eftersom den kortaste tiden ett företag får binda sig att köra en linje blir tre månader.
– Samhället ska inte avsäga sig ansvaret för samordning och planering av kollektivtrafiken, säger Kommunal.