Vilka är skillnaderna i regeringens och oppositionens politik kring sjukförsäkringen?
– Vi har infört en rehabiliteringskedja som gett den sjukskrivne trygghet och gjort aktörerna runt den sjukskrivne mera aktiva i behandling och rehabilitering. Tidigare saknades insatser och förtidspension ersatte rehabilitering.
– För att kunna utgå ifrån den enskilda personens behov har vi skapat möjligheter till rehabilitering och samarbete mellan myndigheterna i stället för att lämna människor utan vägar tillbaka till hälsa och arbete.
Vad vill ni genomföra under nästa mandatperiod?
– Vi vill gå vidare med utvecklingen av de aktiva insatserna så att de kan skräddarsys efter de sjukskrivnas behov ännu mer än i dag. Därtill är jämställdhetsperspektivet fortsatt viktigt för att minska ohälsan bland kvinnor.
– Vi vill också se över vad vi kan göra för att unga som drabbas av ohälsa inte ska fastna i ett livslångt utanförskap redan från unga år.