– Kommunal ska ha en självklar roll i samhället, en stark röst i debatten, ta plats och ställa krav, sa Annelie Nordström.
Hon slog fast att jobben i den offentliga sektorn är den viktigaste valfrågan för Kommunal.
– Det handlar om trygget, möjlighet till a-kassa och sjukersättning. Det handlar om fler jobb, hela jobb, jämställda jobb, trygga jobb och säkra jobb.
Ett jobb åt var och en är grunden för att välfärden ska finansieras solidariskt, hävdade Annelie Nordström.

Hon lyfte fram facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna som ett win-win-koncept. Men framhöll att Kommunal måste agera så att det rödgröna samarbetet håller.
– Det är vår chans att få en annan regering.
Det här riksdagsvalet är ett vägval, hävdade Annelie Nordström och utmanade ombuden att göra sig till ett levande kedjebrev. Budskapet ska gå från förtroendevalda till medlemmar till medborgare att det är stora skillnader på en moderatledd regeringen och en rödgrön.

Den andra utmaningen är att öka antalet medlemmar i facket, att alla ska känna sig välkomna.
– Vi måste satsa på att nå privatanställda, visstidsanställda, unga, invandrare och funktionshindrade.
Den tredje stora utmaningen anser Annelie Nordström är att utveckla välfärden. Förbättra arbets- och livsvillkor.
– Välfärden ska i huvudsak drivas i offentlig regi, men en mindre del kan drivas i privat regi.
Samtidigt poängterade hon att Kommunal måste ta tag i verkligheten och forma en strategi för hur man ska agera.

Den fjärde utmaningen är att förändra den ojämnställda arbetsmarknaden och de ojämnställda arbetsvillkoren.
Annelie Nordström avslutade med att slå fast att Kommunals verksamhet nu ska utvecklas i den riktning som kongressen beslutat.