– Egentligen är det att Kommunal har kunnat förändra sig i takt med att samhället och medlemmarnas situation förändrats. Och så kommer det att fortsätta, tror jag.

Kan du ge något exempel?
– När jag blev fackligt aktiv kändes det som om jag och andra som inte var anställda i kommuner och landsting inte var ”riktiga” kommunalare. Det har förändrats helt, och med den nya organisationen blir möjligheten att inkludera och engagera de privatanställda ännu bättre.

Finns det något mer du tänker på?
– Förbundet har drivit jämställdhetsfrågorna och påverkat samhällsdebatten under de här åren. Kvinnopotter och ”kvinnofrågor” sågs nästan som något löjligt, nu är det accepterat. Fler förbund inser att det lönar sig att arbeta med jämställdhet.

Vad blir viktigt för Kommunal i framtiden?
– Vi måste värva medlemmar, och fortsätta slåss för medlemmarna som på många sätt farit illa allt sedan 90-talskrisen. Nu ser vi att verksamheterna blir ännu tightare. Man kan fråga sig hur många arbetsplatser en kvinna måste ha för att få ihop en heltid. För att få resultat måste vi också arbeta politiskt, den fackligt politiska samverkan är jätteviktig.

Och vad ska du göra nu?
– Jag har fullt upp, är ordförande i avdelningen ett år till. Vi ska jobba med KLOK, den nya organisationen, och arbeta ännu hårdare för våra medlemmar.