SVAR: Normalt bör du få fortsätta på din ersättningsperiod om du är arbetslös efter din föräldrapenning. Reglerna är att man fortsätter på sin period om man återkommer inom ett år, så kallad ramtid. När det gäller föräldrapenning kan ramtiden förlängas lika länge som du haft föräldrapenning, men längst fem år.