– Det kändes viktigt att vara här, säger Sven Engquist som är vd för Falck Ambulans AB. Arbetsgivare brukar säga att personalen är den viktigaste resursen, jag brukar säga enda resursen.
Sven Engquist förklarar att han vill ha goda och nära relationer till facket, och att idéer ska fångas upp från medarbetarna på ett tidigt stadium.
– Vi i ledningsgruppen jobbade på ett förslag till nytt lönesystem. Jag var på Gotland och träffade ambulanspersonalen och testade idén med dem. De jublade inte alls, tvärtom lyfte de fram andra mycket mer brännande frågor, som att de jobbade fem av sju helger och nästan aldrig träffade familjen.

Sven Engquist åkte hem och tänkte om. Nu har verksamheten organiserats om, tre av fem beslutsnivåer har försvunnit, de fem regionerna i Falck Ambulans har full beslutanderätt, och där finns personal ”från golvet” med i ledningsgrupperna.
– Inga fackliga representanter, för de skulle kunna bli gisslan. Vi har ju samrådsavtal och förhandlingar med facket precis som vanligt, säger Sven Engquist.
Två dagar per år träffar han och andra i ledningen Kommunals och Vårdförbundets ombudsmän, de som har medlemmar som arbetar hos Falck. Och en gång per år träffar han Kommunals förbundsledning.
– Ombudsmän har kunskaper och vet vad som är på gång, det är bra att diskutera saker med dem, få reda på hur de tänker. Det är viktigt att vi inte styr åt olika håll.

Facket är viktigt, säger Sven Engquist.
– Jag har alltid vetat vad facket är till för, kommer från ett fackligt aktivt hem. Pappa var ordförande i verkstadsklubben och mamma var sjuksköterska och satt i landstinget för S.
Men för att hålla sig uppdaterad jobbar han också en dag i månaden med ambulanspersonalen. Där försöker han fånga upp det som kan bli bättre och utvecklas.
– I höst ska vi dra igång ett arbete där vi går igenom yrkesrollerna i ambulansen, samarbetet mellan Kommunals och Vårdförbundets medlemmar, hur deras olika kompetenser används bäst.

En annan brännande fråga är beredskapen, och hur arbetstiden ska användas.
– Det händer mycket spännande, vår personal kan samarbeta med primärvården, vi kan hitta situationer där alla vinner, här finns mycket vi kan göra.

Bakgrund

Falck Ambulans AB har 1300 anställda, 40 procent är Kommunals medlemmar.
Falck ägs av Nordic Capital, Folksam och ATP Private Equity Partners.