SVAR: De 80 timmar i sex månader som du nämner har med arbetsvillkoret att göra. För att ha rätt till ersättning behöver man uppfylla arbetsvillkoret. Däremot har du bara rätt att få ersättning upp till 20 timmar i veckan, eftersom dina arbetade timmar utslagna på 12 månader blir 20. Att arbetad tid ska slås ut på 12 månader framgår av lagen.