Händelsen med den unga kvinnan ledde till protester, och företaget straffade de protesterande arbetarna med att stänga plantagen i fyra månader.
I dagsläget är kvinnan och 11 andra stämda av företaget. IUL har engagerat sig för att hjälpa och försvara arbetarna och kvinnan som organiserat sig fackligt.
Företaget som driver teplantagen ägs av Tata Group, som också äger Tetley Tea – näst störst i tebranschen. Tetley finns med i en brittisk förening för etisk produktion i tebranschen.
IUL har nu ett upprop på sin hemsida där man också berättar mer om händelserna i Västra Bengalen.

Alexander Vasilevskiy, ALSWU, och Katsuhiko Sato, Jichiro.
Alexander Vasilevskij, ALSWU, och Katsuhiko Sato, Jichiro.

Katsuhiko Sato från det japanska förbundet Jichiro, berättade om att det nu sker förbättringar i klimatet på arbetsmarknaden i Japan. Liberaldemokraterna har efter 50 år förlorat regeringsmakten och Demokratiska partiet vill satsa på utbildning, social trygghet och miljö. Och de fackliga rättigheterna ska förstärkas.
Jichiro hoppas nu att brandmän äntligen ska få rätt att organisera sig, sluta kollektivavtal och strejka. Det finns förväntningar hos många japaner att det gammalmodiga politiska systemet nu ska förändras. Men det finns problem, underskott i statsfinanserna och besvärliga förhandlingar om den amerikanska basen på Okinawa. I höst väntar ett val till överhuset.

Alexander Vasilevskij från fackförbundet ALSWU i Ryssland beskrev de djupa klyftorna i Ryssland, ”Ryssland är kvar i 1900-talet”. Han tackade Ylva Thörn och andra fackliga ledare för det stöd ryska fackföreningsrörelsen fått från de nordiska länderna: ”Nu har vi fått se vad solidaritet och partnerskap är”.
Allra sist på tisdagen tog också kongressen ett uttalande mot kränkningar av fackliga fri- och rättigheter.