– En viktig uppgift är att synliggöra medlemmarna och visa vad de kan och hur det ska genomföras. Berätta om vårdbiträdet eller den personliga assistenten som kan göra nedre toalett på en ung kvinna utan att det blir en ovärdig situation, sa Annelie Hellander efter att hon fått ordförandeklubban av Ylva Thörn.

Tonvikten i debatten som föregick ordförandevalet låg i mycket på vikten av facklig-politisk samverkan. Många som pratat om detta förespråkade också S-riksdagsledamoten Christina Zedell som ordförande. Men Annelie Hellander som också varit S-politiker i både kommun och landsting var snabb att påminna om att det är val den 19 september.
– Kommunals medlemmar har drabbats av den borgerliga regeringens politik. Alla vi har en stor väldigt viktig uppgift framför oss. Vi vill ha en ny regering och Sveriges första kvinnliga statsminister. Vi ska jobba hårt för en ny regering, sa Annelie Hellander.
Hon påminde om Mona Sahlins tal på kongressen i måndags där hon lyfte fram tio argument för att rösta på Socialdemokraterna.
– Men jag saknade fler stämplingsdagar för deltidsarbetslösa. En förbättring av a-kassan måste innehålla det, åtminstone tills Mona lagstiftat om rätten till heltid, sa Annelie Hellander.
Och lovade att göra sitt yttersta för att leda Kommunal i motgång och medgång mot en ljusnande framtid.

Den dryga timslånga debatten handlade just om vem som var bäst skickad för att leda Kommunal. Sexton talare förespråkade valbredningens förslag Annelie Hellander, fram till nu förste vice ordförande. Tio talare pläderade för utmanaren riksdagsledamoten Christina Zedell. Debatten var känslofylld.

De som talade till Annelie Hellanders fördel lyfte fram vikten av kontinuitet och att hon redan fått förtroende när hon valdes som förste vice ordförande. Att hon är en insatt, drivande och medial person som gör avtryck.
– Vi vill ha Annelie Hellander som lagledare. Hon kan vända svaghet till styrka för egen del, jag tror att hon kan göra samma för organisationen, sa Ewa Glimhed, Skåne.

De som förespråkade Christina Zedell hävdade vikten av facklig politisk samverkan, ett kontaktnät och ett avståndstagande från privatiseringar.
– Christina Zedell behövs i vår organisation, vi behöver en ledare i vår organisation som lyssnar, skapar trygghet och tar starka beslut, sa Dan Gabrielsson, Skaraborg.
Och hävdade att Kommunal genom facklig-politisk samverkan hjälpt Socialdemokraterna att nå över riksgenomsnittet i lantbruksbygden Skaraborg.

Debatten följdes av sluten omröstning. Där röstade 68,2 procent för Annelie Hellander och 31,8 procent för Christina Zedell.

Tidigare ordförande:

1910 - 1933 Ludvig Nordgren

1933 - 1936 Curt Larsson

1936 - 1937 Thure Andersson

1937 - 1948 Petrus Söderberg

1948 - 1973 Gunnar Hallström

1973 - 1978 Bengt Blomdahl

1978 - 1988 Sigvard Marjasin

1988 - 1995 Lillemor Arvidsson

1995 - 1996 Sten Törnblom

1996 - 2010 Ylva Thörn