Annelie Hellander vann omröstningen med 137 röster mot 64 röster för motkandidaten Christina Zedell.
Annelie Hellander är förste vice ordförande för Kommunal sedan våren 2009.

Kommunal kongress 2010 ombud applåder
Ombuden applåderade valet av Annelie Hellander som ny ordförande för Kommunal.