Det är följden av att kongressen beslutade att paragrafen om branschråd tas bort i stadgarna.
– Men det innebär inte att vi inte ska fortsätta jobba med yrkesfrågor, säger Per Holmström, ombudsman vid förbundskontoret och en av ledamöterna i den kommitté som sett över Kommunals stadgar.

Hur Kommunal i fortsättningen ska jobba med bransch- och yrkesfrågor har kongressen inte tagit något beslut om. Om avdelningarna vill inrätta branschråd även fortsättningsvis finns det inget som hindrar det. Förbundets centrala branschråd kan komma att kallas något annat.
– I bland kanske det passar bättre att jobba med en projektgrupp i stället för ett branschråd, säger Per Holmström.

Kommunal har i dag 11 branschråd, inom områdena äldreomsorg, djur- och natur, förskola-skola, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, kök- och städ, räddningstjänst, sotare, svenska kyrkan, teknik och trafik.