Jobben stod först på dagordningen i Mona Sahlins tal på Kommunals kongress. Hon pekade på att det nu finns 100 000 färre sysselsatta än för fyra år sen och att Sverige nu med 30 procent unga arbetslösa finns bland länderna som har den högsta ungdomsarbetslösheten i västvärlden. Arbetslösheten är nära 10 procent mot 6 procent för fyra år sen. Var tredje arbetslös är långtidsarbetslös – och så många långtidsarbetslösa har Sverige aldrig haft, underströk hon.
– Vart tog visionen om arbete åt alla vägen? Full sysselsättning? Nu är det dags att sätta jobben först på dagordningen!

I tio punkter formulerade Mona Sahlin den politik som en röd-grön regering vill föra. 12 miljarder till kommuner och landsting för välfärd och fler jobb, en miljard till traineejobb inom äldreomsorgen, lön och pensioner ska beskattas lika, förskolan ska stärkas och utvecklas, och ha öppet så att också föräldrar som behöver barnomsorg på kvällar och helger ska få det.

Rut-avdraget och vårdnadsbidraget ska avskaffas. A-kassan ska ge 80 procent av löntagarna 80 procent av lönen, och ingen ska betala mer än 80 kr i avgift. De deltidsarbetslösa ska ha rätt till stöd och åtgärder som heltidsarbetslösa har. Mona Sahlin utlovade en snabbutredning om regler och villkor för de deltidsarbetslösa.
Stupstocken i sjukförsäkringen ska bort, fortsatte Mona Sahlin. Ersättningen ska höjas, rehabiliteringen ska bli bättre och en ny regering kommer att ställa högre krav på arbetsgivarna.

Det systemskifte i vården som den borgerliga regeringen genomfört fick hård kritik. Det har lett till att vissa kan köpa sig fördelar med privata försäkringar, och att privatläkare slår sig ner där det är mest lönsamt, inte där de behövs mest, förklarade hon. Likaså har det lett till att sjukhus kan säljas ut eller att privata barnsjukhus tillåts gallra bort vart tredje barn som oönskade patienter.
– Det duger inte! Vi ska ha vård efter behov – inte plånbok.

Rätten till jobb stod i fokus i talet, men också arbetsvillkoren.
– Snart behöver människor demonstrera för rätten till fritid. Jag har träffat kommunalare som är upplåsta av sitt jobb från klockan sju på morgonen till sena kvällen.
Mona Sahlin berörde också samarbetet med Kommunal om Mönsterarbetsplatser och arbetet för heltid.
– Jag är inte nöjd, det borde vara större skillnader mellan s-kommuner och borgerliga kommuner. Vi måste höja takten.
En miljard i två steg utlovades till kommuner och landsting som arbetar för heltid.
– Och till Ylva, som ställde en fråga tidigare idag: Jag är beredd att om det behövs gå vidare och lagstifta om rätten till heltid.