– Det är arbetsgivarens fel att arbetet orsakar ohälsa, säger Kommunals förste vice ordförande Annelie Hellander, vid en pressträff inför Kommunals kongress nästa vecka.
Hälften av Kommunals medlemmar har en diagnos som är orsak till långvarig sjukdom. Det visar en delrapport har tagits fram till Kommunals kongress.

För tjugo år sedan hade något fler än en tredjedel en långvarig sjukdom. Skillnaden var liten mellan Kommunals medlemmar och arbetsmarknaden i övrig. Nu har skillnaden ökat och är nästan fyra gånger så stor.
Allt fler mår allmänt dåligt, känner ångest, oro eller ängslan, är påfallande trötta, har sömnstörningar eller har huvudvärk.
– Yrken i vård, skola och omsorg är marginaliserade. Arbetet organiseras i schemarader där folk är utbytbara. Trots att det funnits yrkesutbildningar sedan 1970-talet saknar en stor andel yrkesutbildning. Arbetsgivaren slänger ut anställda och tar in nya. Arbetsgivaren visar inte uppskattning med lön och anställningsvillkor. Det ger en känsla av att inte räknas, att man inte är värd att satsa på, säger Annelie Hellander.

För att hälsan ska bli bättre tror hon att det är viktigast att förändra utbytbarheten, de otrygga anställningsformerna och deltidsarbetet.
– Det kan handla om nya typer av krav i avtalen. Till exempel att tio procent av arbetstiden borde ägnas åt reflektion, fysisk träning och lärande. Det skulle skapa en annorlunda ordning i arbetsdagen och påverka antalet timmar på arbetsplatsen.
Annelie Hellander talar också om att det handlar om kvinnors brist på jämställdhet både i samhället och i livet i övrigt. Och att både frivillig och ofrivillig deltid bidrar till ohälsan. Men det är också viktigt att synliggöra kommunalarnas yrkeskunskaper i samhället, men också att arbeta för validering, kompetensbevis och yrkesnämnder för att säkra kvaliteten i utbildningarna.

Rapporten visar att fler kommunalare lider av värk och arbetar i olämpliga arbetsställningar. Dagliga tunga lyft är mer än dubbelt så vanligt.
Vad kunde Kommunal ha gjort annorlunda?

– Det har varit mycket fokus på paragrafer och lite på att utveckla fackliga arbetsmetoder utifrån arbetsmiljölagstiftningen. Men arbetsgivaren har ansvaret. Precis som det är förbjudet att köra mot rött ljus finns det lagstiftning som gör det förbjudet att slita ner folk. Ansvaret ligger i arbetsgivarens knä, säger Annelie Hellander.

Besvär

  Kommunal  Hela arbetsmarknaden
Huvudvärk 26 % 16 %
Värk i händer 40 % 29 %
Värk i skuldror 53 % 39 %
Sömnbesvär 34 % 28%


Arbetsmiljö

  Kommunal Hela arbetsmarknaden 
Olämpliga arbetsställningar 61 % 36 %
Psykisk ansträngning 57 % 43 %
Tunga lyft dagligen 38 % 17 %

Siffrorna gäller 2007.

Källa:
Rapporten Insikter och fakta om ojämlik hälsa är ett faktaunderlag till Kommunals kongress. Den bygger på Statistiska Centralbyråns undersökning om befolkningens levnadsförhållanden.