– Vi höjer förbundsavgiften med 0,06 procent till 0,66 procent och sänker avdelningsavgiften med motsvarande, så det ska inte påverka medlemmarna, säger Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande.

I samband med beslutet om att förändra Kommunals organisation och inrätta tre stycken administrativa centra i landet, i Sundsvall, Sundbyberg och Malmö, bestämdes det också hur de ökade kostnaderna skulle fördelas, därav den här avgiftsväxlingen.
Hur påverkas den fackliga verksamheten ute i avdelningarna?
– Det här innebär besparingar på den administrativa verksamheten, runt 20 miljoner kronor årligen, pengar som ska användas till annat. Vi vill ha starkare fokus på den fackliga verksamheten, säger Bergström.

På grund av de dyrare medlemsförsäkringarna höjs medlemsavgiften med två kronor nästa år och ytterligare två kronor 2012. 2013 blir det en höjning på tre kronor per medlem och månad. Kongressen i nästa vecka fattar definitivt beslut.
Medlemsavgiften i Kommunal är uppdelad i flera olika delar (se faktaruta). Vid en månadsinkomst på 20 000 kronor är fackavgiften 442 kronor per månad, om man också är medlem i a-kassan.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften kan delas in i fem delar:
1. A-kassa, 89 kr per månad, ingen höjning föreslagen.
2. Arbetslöshetsavgift, 55 kronor per månad, görs ingen prognos på, påverkas av a-kassans utbetalningar. (Denna avgift sänktes nyligen från 125 kronor)
3. Medlemsförsäkringar (hemförsäkring+ fritidsförsäkring), 84 konor, föreslås höjas till 86 kronor 2011, 88 kronor 2012 och 91 kronor 2013.
4. Avdelningsavgift, varierar mellan avdelningarna, men är i genomsnitt 0,47 procent av månadsinkomsten. Här föreslås en sänkning med 0,06 procent per avdelning och medlem.
5. Central förbundsavgift, 0,6 procent av månadsinkomsten. Här föreslås en höjning till 0,66 procent.