Under 2009 har det kommit 409 nyanmälda ärenden från medlemmar som råkat illa ut rättsligt och fått fri rättshjälp från Kommunal.
Dessutom pågår 650 ärenden som är under handläggning. Över 400 ärenden avslutades under förra året som gav medlemmarna 61 miljoner kronor.
– Förändringarna av sjukkassan, a-kassan och arbetsrätten visar att regeringen driver en politik som syftar till att försämra vårt sociala trygghetssystem och arbetstagarnas rättsliga ställning, kommenterar Dan Holke.

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Dess viktigaste uppgift är att företräda enskilda fackmedlemmar i domstol.
Arbetet ersätts av facket sedan medlemmen beviljats rättshjälp av sitt fackförbund. Det kostar varje medlem cirka 20 kronor av den årliga fackliga medlemsavgiften.
Varje år får fackmedlemmar dela på uppåt 300 miljoner kronor efter vunna mål. Många får också tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser om brott.