I 20 år har han varit död. Men ändå ständigt aktuell med sina över 50 verk. Under 60 års författarliv skrev han hela 55 böcker! Att han ännu idag fascinerar publiken visar de många besökarna till Ivar Lo-museet i Stockholm och de uppsatser som skrivs på gymnasieskolor och universitet.
Och vad är det då som är intressant hos honom?
Jo, att han skrev om de ständigt aktuella, eviga livsfrågorna. Om att vara ung, om åldrandets problem, han ifrågasatte elitidrotten och han skrev om frihet och kämpade för de förtryckta genom reportage, romaner och noveller. Främst de hunsade lantarbetarna, statarna som fram till 1945 arbetade och bodde som närmast livegna.

Visste du till exempel att det var Ivar Lo som föreslog att gamla och sjuka skulle vårdas i hemmet i stället för på jättelika ålderdomshem? Och att han var en av de första som skildrade mogen kärlek som för övrigt väckte stor uppmärksamhet i världen.
Hans böcker speglar rörelsen från land till stad, från jordbruksbygd till industrisamhälle, från fattigsverige till välfärdsstat.
Ivar Los litteratur var samhällstillvänd utan att vara politisk med ett kompromisslöst försvar för konsten och livets skönhet.
Flera av hans romaner har både filmats och gjorts teater av. Teve har gjort produktioner på romanerna ”Bara en mor”, ”Kungsgatan” och ”Godnatt, jord” och novellerna ”Skjuts-hållet” och ”Bödeln och Skökan”.
Varje år delas Sveriges största litteraturpriser ut i hans namn. Ivar Lo-priset och Ivar Los personliga pris. Totalt 445000 kronor.

ID: Ivar Lo-Johansson

Född: 23 februari 1901
Död: 11 april 1990
Böcker och mer info: www.ivarlo.nu

Museum

Besök hans museum på Bastugatan 21 i Stockholm som delägs av Kommunal. Visningar varje onsdag, lördag och söndag kl 14.00.