Avdelningarna i Kommunal fick i uppdrag att fråga kommunerna vad de betalar ungdomar som sommarjobbar och svaren de fick visar skillnader på hela 79 kronor.

Men begreppet ”sommarjobb” är inte helt enkelt visar det sig när KA ringde upp Jönköpings kommun för att fråga hur de kommit fram till Sveriges lägsta sommarjobbslön.
– Jönköpings kommun betalar över 81 kronor i timmen om man fyllt 18 år, och utför ordinarie arbete, som sommarjobb säger Gunvor Carlsson, informationschef. Däremot betalar vi yngre ungdomar för feriepraktik med 30 kronor, men vi anser att Kommunal blandat ihop begreppen.
Maria Hansson, ansvarig ombudsman på Kommunal anser tvärtom.
– Vi har frågat ett stort antal kommuner vad de betalar ungdomar som de erbjuder sommarjobb och då har vi fått de här svaren. Det är inte bra att så många kommuner ligger under vad vi rekommenderar. Det är viktigt att ungdomars första kontakt med arbetslivet blir så bra som möjligt.

Vaggeryds kommun betalar 40 kronor, hur kom ni fram till det?
– Jag vet inte riktigt, jag fick ärva summan av en handläggare som gick i pension, säger Boris Lindkvist, handläggare på arbetsmarknadsenheten i Vaggeryd. Det kanske är lite, men vi är ju inte sämst.

Kommunals lönerekommendation, som kommer varje år, ligger mellan 58 och 72 kronor i timmen mellan 16 till 19 år.