SVAR: Hälsoskäl kan räknas som giltig anledning och det krävs som regel att du varit i kontakt med läkare innan du säger upp dig. Läkaren ska då intyga att du inte kan återgå till vare sig till ditt nuvarande arbete eller till annat arbete hos samma arbetsgivare. Att man inte trivs hos en arbetsgivare eller känner att man hamnat fel räknas i sig inte som giltig anledning. Har du sagt upp dig utan giltig anledning blir du avstängd från kassan i 45 ersättningsdagar. Utöver avstängningen gäller sju dagars karens. Det är viktigt att du anmäler dig på  Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.