Varför får man hemtjänst av HSB omsorg om man inte väljer utförare själv?
– Jag visste faktiskt inte om att det är så. Det måste finnas något beslut bakom det. Men många har valt olika utförare och bara 30 procent har kommunal hemtjänst i dag. Vi tycker att det är bra med fler utförare för då kan man byta om man inte är nöjd.
Borde inte kommunen ha huvudansvaret för äldreomsorgen?
– Vi har huvudansvaret för att de får en bra hemtjänst. Det är inte vår uppgift vem som utför den. Och det görs kontroller av alla privata aktörer.
Hur kontrollerar ni att de privata utförarna även är bra arbetsgivare?
– Det kan ju inte vi som politiker göra. Tjänstemännen ska se till att de äldre får rätt service. Men det arbetsmässiga är mellan arbetsgivaren och facket, det är inget som vi kan lägga oss i. Det är ingen skillnad om det gäller kommunalt eller privat.
Den kommunala hemtjänsten upplever att de inte konkurrerar på samma villkor som de privata för att de inte får marknadsföra sig?
– Det får de göra, alla har samma möjlighet. De privata kanske är duktigare på det.
Varför avskedar man barnskötare på grund av övertalighet, när man anställer förskollärare?
– Generellt finns två kriterier. Dels vill man öka antalet behöriga och dels är det färre barn i den kommunala förskolan.