Elektrikerna själva anser att det blev ett av de bästa avtalen på arbetsmarknaden. Avtalet kom till slut att innehålla flertalet av de krav elektrikerna hade på modernisering av arbetsvillkoren.

I avtalet har man också kommit överens med arbetsgivarna om hur man ska hantera bemanningsföretag. Om ett företag vill anlita ett sådant för mer än åtta veckor har man fem arbetsdagar på sig att komma överens med facket.

Dessutom fick elektrikerna in förkortad arbetstid med 3 timmar plus ersättning vid olycksfall i arbetet.