Hör upp, gott folk
Här kommer jag med glädjesprång
en man av enkel börd.
Förutan smolk
i bägaren, men med en sång
vill jag blott bli hörd.

Se där min vän
Ja, ni som sitter där så mol
allena, utan ord.
Ni vill väl sen
få dansa till min blå fiol
och skratta vid ert bord?

Det kostar er
så nätt så det är nästan skam
att be mig spela här.
Vill ni ha mer
så tar jag stråken åter fram,
jag lovar och jag svär.

Jag vill dock be,
förlåt mig för en vag defekt,
det saknas strängen H.
Men vad gör det?
Ty ingen är ju helt perfekt
och jag är glad ändå.

Nu även så
är spel i endast grånad moll
den ton ju allt jag hann.
Men bjud mig på
absint så inget spelar roll.
Låt låtsas att jag kan!