Maskrosbarn,
jag ser din glasblick
genom fönster…

Maskrosbarn,
kom ut!

Jag vill stoppa dina strumpor,
jag vill laga dina skor…

jag vill se dig vandra med lätta steg,
jag vill se dig dansa på sommarens äng.

Maskrosbarn,
kom ut!

Jag vill se dig le,
med levande blick…