Allt tycks kretsa kring skatterna Få ledarskribenter lyfter fram de reformer som vi gör för att bl a stärka välfärden och öka jämställdheten.
Det handlar om en miljardsatsning för att stärka kvinnors rätt till heltid, vi riktar pengar för att fler än dagens 130 kommuner ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
Vi ökar på statsbidragen till kommunerna med 12 miljarder för att minska barngrupperna i skolbarnomsorgen/fritids och förskolan, öka lärartätheten i skolan och personaltätheten inom äldreomsorgen samt minska kötiderna i sjukvården.
Allt detta är satsningar som förbättrar kvinnors levnadsvillkor, men också kvinnors arbetssituation.

Efter att jag varit och presenterat budgetmotionen för lokaltidningen här i Trollhättan gick jag igenom kommentarerna från olika organisationer och en del tog till brösttonerna.
Sprit & Vinleverantörsföreningen var snabba ut och gratulerade spritsmugglarna. Strax efter kom Skattebetalarnas förening som varnade för att vi rödgröna piskade upp avundsjukan mot miljonärer och förmögna.
Bokslutet för regeringen är att den mest välbeställda procenten i Sverige har fått lika mycket som 25 procent av folket tillsammans. På det så har männen fått 30 procent mer än kvinnorna. Jag gråter inte för att vi nu försöker att jämna ut klyftorna mellan de som har de bäst och de som har de sämst, mellan kvinnor och män.
Regeringens politik har gått ut på att ta från de fattiga och ge till de redan rika. Alla som läst Robin Hood vet att det inte är så det ska gå till.

Idag rullar den borgerliga Alliansen ut på tågturné mot bland annat Borås (man undrar ju vad borgarna ska göra där?). På vägen ner har de presenterat nio INTE-löften och nästan alla är reaktioner på våra förslag.
Det är ett tecken på att de inte vet vad de vill, att vi sätter dagordningen och att vi har ett maktskifte att se fram emot i september.