Tre av fyra tycker det är fel att sjuka, arbetslösa och pensionärer betalar högre skatt än dem som arbetar. 12 procent instämmer delvis. Bara 8 procent svarar att de inte instämmer alls i påståendet.
– Genom jobbskatteavdraget har det skett en kraftig omfördelning från arbetslösa, sjuka och pensionärer till de med goda inkomster, skriver LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
– Den som blir sjuk eller arbetslös får sänkt inkomst, så har det alltid varit. Det som den borgerliga regeringen infört är att den sjuka, arbetslöse eller pensionären också betalar högre skatt än den som har en arbetsinkomst. Vid samma inkomst betalar den sjuke eller arbetslöse runt 1 000 kronor mer i månaden jämfört med den som arbetar. För denna politik finns inget stöd bland allmänheten, anser Lundby-Wedin.

LO har även frågat väljarna om behov av resurser inom vård, skola och omsorg kan motivera en höjning av skatterna. Mer än varannan som svarat, 56 procent, instämmer helt eller instämmer i stort sett. En fjärdedel, 24 procent, instämmer delvis i påståenden. Bara en av tio instämmer inte i att behov av resurser inom vård, skola och omsorg kan motivera en höjning av skatterna.
– Det finns ett starkt stöd för mer pengar till kommuner och landsting. Det stämmer väl överens med vad jag möter när jag är ute på arbetsplatser. Svenskarna vill helt enkelt ha ett jämlikt samhälle, skriver Wanja Lundby-Wedin på Göteborgs-Postens hemsida.