Förslaget finns i den ekonomiska motion som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar till riksdagen.
– Personalen är nyckeln till bra kvalité. Trots detta är nio av tio som arbetar deltid kvinnor. Vi vill stimulera kommuner och landsting att erbjuda fler trygga heltidsanställningar, säger Ylva Johansson (S).

Hur stimulansen i praktiken ska gå till liksom vilka mål man ska uppnå är dock oklart.
Hur ska ni få kommunerna att ändra sig?
– Man får resurser till att ställa om till heltider. Långsiktigt är det inte dyrare med heltider än att bedriva verksamhet med deltider och springvik. Men i det ekonomiska läget som finns i kommunerna är det svårt att få ekonomiskt utrymme till det utvecklingsarbetet som krävs.
Vad ska ni ställa för krav på kommunerna för att de ska få del av pengarna?
– Att man har ett arbete för heltid och att man når resultat med detta.
Om man inte ökar antalet heltider får man betala tillbaka pengarna. Eller tänker ni betala ut dem i efterskott?
– Vi har inte gjort upp detaljerna men det är ju klart att man inte kan få del av pengarna om man inte uppnår något resultat.
Om man uppnår resultat vet man först i efterhand. Får kommunerna pengar redan nästa år?
– Pengarna är avsatta för 2011 och 2012. Och detaljerna har vi inte i vår budgetmotion.
Så de ska de få pengarna i förskott?
– Ja men man måste även ställa krav att man når resultat.
Hur kom ni fram till två gånger en halv miljard. Betinget är stort. Kanske hundratusentals deltidare?
– Det är ett stort problem och det är därför vi satsar ett mycket stort belopp.
Många arbetsgivare inför inte heltid eftersom de anser att det är för dyrt?
– Det har inte blivit dyrare i de kommuner och landsting som kan erbjuda heltid.
I en del kommuner där man inför ”rätt till heltid” kan en del deltidare inte utnyttja det eftersom man inte får heltidsschema. De måste samla ihop timmar som ”interna timvikarier”. Handlar det ni talar om rätt till heltidsschema?
– Nej, det handlar om rätt till heltid. Man kan ju inte garantera att det är på en arbetsplats. Men för det mesta går det att lösa men då måste man bedriva ett utvecklingsarbete och tänka lite nytt.