Anders Borg (M) är optimist och tycker att tiderna är så goda att de miljarder kommunerna får i år inte behövs 2011. I stället köper han röster med  ännu mera skattesänkningar. Varken Riksbanken eller Konjunkturinstitutet delar hans  glädjekalkyl, utan tror att utanförskapet i stället ökar nästa år. Det hotar 20 000 jobb i kommunerna, skriver TCO i en kritisk artikel på DN debatt 10/04/17.

Eftersom statsbidrag till kommunerna ger extra mycket jobb per krona så blir beslutet hårt för sjukvård, skola och omsorg. Pengastoppet ger i stället sämre välfärd och ökad arbetslöshet.
Hur rimmar det med M-löftet om ”ett Sverige som håller ihop”?
I den borgerliga regeringens vårbudget framgår att andelen fattiga ökade med två procentenheter till ca 10 procent perioden 1991-2006. Mellan 2006 och 2007 ökade andelen till drygt 12 procent och till 13 procent 2008.

Utanförskapet ökar med andra ord i rekordfart, även i finansdepartementets egen statistik.
* Ensamstående med barn blir fattigare. I genomsnitt var fjärde ensamstående med barn lever på inkomster under 60 procent av medianinkomsten. Det är måttet på fattigdom i ett land. I gruppen hushåll med hemmavarande barn och vuxna utan sysselsättning (arbetslösa, sjuka)  har andelen fattiga ökat från 49 procent 2006 till 64 procent 2008.
* Folkhälsoinstitutets statistik visar att andelen med låg inkomst, fattiga enligt definitionen ovan, har ökat med nästan 10 procentenheter på sex år. Enligt denna statistik är var tredje ensamstående med barn fattig.  
* Risken att leva i fattigdom har fördubblats från 8 procent 2003 till 16 procent 2007, för den som är sjuk, arbetslös eller pensionär. Orsakerna är försämringar i välfärdssystemen för arbetslösa, pensionärer och sjuka.
* EU:s statistikdatabas, presenterad på bloggen Storstad, visar att andelen arbetslösa fattiga i Sverige ökat från 25 procent 2006 till 38 procent 2008. Inget annat EU-land har utvecklats på motsvarande sätt. 4 av 10 arbetslösa levde under den svenska fattigdomsgränsen 2008. Den fattigaste tiondelen av befolkningen har lägre månadsinkomst i dag än 2002.

De fattigare blir fattigare och klyftorna ökar, liksom arbetslösheten. Håller Sverige ihop?