Nytt draglok för världsekonomin blir framför allt Kina, tror han och många andra.
En invändning mot det är att Kina fortsätter att köpa mycket mindre från övriga världen jämfört med vad landet exporterar.
– Ja, frågan är om man med internationella samtal kan ändra på den bilden, svara Frisén.
Kinas stora handelsöverskott står i fokus när världs­ekonomins framtid diskuteras på högsta nivå. Det finns krav, inte minst från USA, på att den kinesiska regeringen gör något åt saken.
Sverige har jämfört med landets storlek ett betydligt större handelsöverskott än Kina. Kan vi fortsätta så?
– Det är en intressant fråga att väcka. Sveriges överskott är anmärkningsvärt högt, svarar han.
Därför är det enligt honom möjligt att stormakterna i G-20-samarbetet kommer uppmana Sverige att stimulera inhemsk efterfrågan mer. Det vill säga öka konsumtionen här hemma.
Tillväxten tar fart i Friséns prognos eftersom hushållens spar mindre och konsumerar mer. Men så mycket som en tredjedel av tillväxten beror också på att företagen fyller på lagren.
Varför ska vi nu tro på dig och andra prognosmakare? Ni spådde ju så fel strax före krisen?
– Kristallkula har ingen som gör prognoser. Man kan dra ut trender. Ibland fungerar det,
ibland inte. När en stenkrasch kom­mer, då blir det fel.
– Efterkrigstidens ekonomiska utveckling har ändå varit relativt stabil. Även om det ibland sett omöjligt ut har det löst sig ganska bra, förklarar han sin optimism.