Överenskommelsen ger 3,4 procent i löneökningar, 3,3 procent enligt arbetsgivarna. Ökningen i år är generell och ger alla 266 kr från 1 maj. De som tjänar under 21 300 kr får 50 kr ytterligare.
Nästa år höjs lönerna med totalt 501 kr, varav 398 kr generellt.

För frågan om inhyrd personal finns en lösning som liknar den som finns i Livs och GS avtal. (GS står för Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch.)
En partsgemensam nämnd ska avgöra tvister som inte lösts i förhandlingar. Ordföranden ska tillsättas av Medlingsinstitutet.
Men det ska också finnas ett inhyrningsråd som ska bevaka rättigheterna för dem som sagts upp och har återanställningsrätt.
Den som får sin företrädesrätt kränkt om inte inhyrningen avslutas kan få ett skadestånd på ett prisbasbelopp (i år 63 600 kr).
– Det är bra att det blev ett avtal och att konflikten är slut, säger Kommunals andre vice ordförande Håkan Pettersson i en kommentar.
Finns det något som är intressant i Pappers avtal för Kommunals förhandlingar?
– Vi tittar på alla avtal som sluts, och det kan finnas lösningar som är intressanta för oss. Men det handlar om skrivningar i paragrafer, vi kan inte gå efter det som skrivs i media. Så det tar några dagar innan vi kan avgöra vad som kan vara användbart.