Forskarna har undersökt hur vikten påverkades av nedskärningar inom ett företag. De med stressiga arbetsuppgifter hade högre BMI än andra, motsvarande runt tre kilo.
Ökningen berodde på dåliga vanor som följde med stressen, tv:n var den största boven. Kortvarig stress hade ingen effekt på vikten.