Vänsterpartiet har varit emot. Miljöpartiet likaså. Men de ledande  socialdemokraterna i Stockholm har envetet hållit fast vid biltänkandet och sitt stöd till det gigantiskt dyra motorvägsprojektet, som knappast kan kallas klimatvänligt.
Det är inte många dagar sedan Carin Jämtin, ledande S-oppositionsråd  i Stockholm, deklarerade att partiet kommer att köra över de andra i frågan om 28-miljarderssatsningen på motorleden.
Så blev det inte, snarare tvärtom

Nu löser de rödgröna frågan genom att skicka den vidare till folket. En omröstning ska hållas 2012, vilket kan ge en bra diskussion om trafik och miljö i en storstad. Vilken roll ska bilismen ha, och hur ska avgaser och trängsel minska?
En sådan omröstning, där vi får välja mellan mera kollektivtrafik och mera motortrafikleder är ett sätt att klara ut låsningarna och känns mer modernt och framåtsyftande än fasthållandet vid biltänkandet.
En spricka i S-betongen!
Där ser man vad några maskrosor kan ställa till med…Kanske är det försa steget på en väg bort från kopplingen storstad – bilberoende, som Lars Berge beskriver så målande i sin kolumn i SvD i dag

De rödgröna vill även satsa 10 miljarder mer än de borgerliga på kollektivtrafik till 2018, vilket totalt blir 17 miljarder när landstingets och kommunens pengar räknas in.
Här lovas  mera T-bana, spårvägar och järnvägar, vilket är utmärkt och mycket behövligt. De håller fast vid utsläppsmålen med en minskning av koldioxidutsläppen med 45 procent till 2020, jämfört med 1990.
När de ändå håller på lovar de även att planera trafiken för Stockholm som en hel region  – vilket är det enda rätta om man ska bo och leva i en storstad.
Här behövs ett paket av spår, bussar och cykelvägar, kompletterat med låga, enhetliga taxor och bra kvalitet, utan konstiga kommun – eller zongränser.

Stockholm är inte bara stockholmarnas angelägenhet, utan hela Sveriges huvudstad. Därför är de rödgrönas enighet om storstadens trafikpolitik inte bara en lokal fråga. Siffermässigt är blocket på väg uppåt.
Får vi sedan se den rödgröna oppositionen även göra något utspel om hotet mot vårt kulturarv Slussen så har de trumf på hand i den hårda fajten om  storstadsrösterna – och i praktiken regeringsmakten.