SVAR: Din första arbetslösa dag ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen och fylla i blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”. Den skickar du sedan till a-kassan tillsammans med arbetsgivarintyg för de senaste 12 arbetade månaderna. Den som utan giltig anledning slutar sin anställning på egen begäran blir avstängd från ersättning i 45 ersättningsdagar. Sedan måste man också göra sju karensdagar innan ersättning betalas ut. Du kan få en ersättnings­period på 300 dagar och det betalas högst fem ersättningsdagar per vecka. A-kassan ersätter 80 procent av tidigare inkomst, men högst 680 kronor per dag. All tillerkänd pension minskar ersättningen från kassan. En förutsättning för att kunna få arbetslöshetsersättning är att du, för­-utom att du klarar ett arbetsvillkor, också är oförhindrad att åta dig arbete och att du är beredd att anta erbjudet lämpligt arbete minst 17 timmar per vecka. Du ska också vara aktivt arbetssök­ande.