– Blir då utvecklingen svagare än vad regeringen tror idag finns det risk att extra medel kommer försent. Då har Kommunals medlemmar redan drabbats.
– Att dra undan det tillfälliga stödet till kommunerna riskerar välfärdsjobben, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.
– Med en arbetslöshet på väg mot 9 procent väljer regeringen att prioritera budgetöverskott framför åtgärder som minskar arbetslösheten. Det är en märklig prioritering för en regering som påstår sig föra en politik för fler jobb.

– Regeringens egna siffror visar på en överraskande förbättring av statsfinanserna. Trots detta vågar man bara tala om ett begränsat utrymme för reformer 2011, säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.
Han hänvisat till Konjunkturinstitutet och menar att det finns ett reformutrymme sammantaget för 2010 och 2011 på 48 miljarder kronor.
– Dessa pengar bör användas för att stimulera företagens väg ut ur krisen. Viktigast nu är att göra det mer attraktivt att driva företag, investera och våga anställa
– Skattesänkningar har bättre strukturella effekter än utgiftsökningar, varför den sortens reformer är att föredra.

Han är positiv till att regeringen föreslår en ”relativt måttlig ökning” av utgiftstaken för 2013 och 2014.
– Vi har massarbetslöshet men fått en budget utan tillräckliga åtgärder för jobben, säger TCO:s ordförande Sture Nordh. Det är till exempel oförsvarligt att så snabbt dra tillbaka stödet till kommunerna som är avgörande för att behålla lärarjobb och jobben i äldreomsorg och förskola. En fortsatt hög arbetslöshet riskerar också att öka utanförskapet de närmaste åren.

Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare uttalat sig om att Borg inte förlänger krisstödet:
– Jag har en viss förståelse för den bedömning som staten gör, att de vill avvakta och följa utvecklingen. Samtidigt kan jag konstatera att skillnaderna är stora vad gäller underskott eller plusresultat i kommuner och landsting. Vissa kommer att klara ekonomin utan några nya tillskott, medan andra befinner sig i en svår ekonomisk situation
– År 2009 minskade antalet anställda i sektorn något och vi räknar inte med någon nämnvärd ökning av antalet anställda inom kommuner och landsting under de närmaste åren, säger Anders Knape.
– Vi kommer noga att följa utvecklingen och visar det sig att regeringens prognoser inte faller in så förutsätter vi nya diskussioner om statsbidragen inför de kommande åren.