En av fyra svenskar har någon gång upplevt panikångest. Många skäms och ännu fler skräms av de obehagliga symptomen, som kan vara en återkommande plåga för en stor, ofta tyst grupp.
Men paniken gör ingen galen på riktigt och den går att övervinna, är det trösterika budskapet i den här kombinerade berättelsen och faktaboken i ämnet. Här samsas erfarenheter av panikångest med forskningsrön och behandlingsmetoder.

Författaren lever själv med återkommande panikattacker, liksom exempelvis skådespelaren Morgan Alling och fotbollsspelaren Fredrik Berglund.
Statistiken visar dock att panikångest är vanligast bland kvinnor, i alla fall är det kvinnor som oftare söker hjälp. Orsakerna till paniken kan vara stress i kombination med en genetisk, medfödd sårbarhet.
Men det är ganska meningslöst att fråga sig varför, menar i alla fall Per Carlbring, professor i psykologi och en av Sveriges ledande experter i ämnet. Han förordar kognitiv terapi för att bemästra och bli fri från panikattackerna. Hans forskning visar också att konfrontation och tanketräning är en hjälpsam och effektiv metod för nio av tio som deltagit i hans tiostegsmodell.  

Som klok kunskapsöversikt fungerar Lithanders faktaberättelse utmärkt. Den som vill gå vidare med självhjälp rekommenderas att läsa Carlbrings Ingen panik (Natur och Kultur) eller gå in på hemsidan i samma ämne.