Sju kvinnor sitter på varsin stol och läser rakt upp och ner från ett manus. Här finns ingen sceno­grafi, inget stämningsskapande ljud eller några ljuseffekter. Bara en av dem arbetar med teater när de inte sitter just här.

Mukhtar Mai
”Det är nu jag förstår att vi måste ha kunskap. När du är analfabet är du som ett stumt djur, dina tankar saknar ord, så hur ska du kunna stoppa orättvisan som drabbar dig?”

Mukhtar Mai,  Pakistan

Seven är en pjäs om sju kvinno­öden. En dokumentär lästeater som bygger på intervjuer med sju kvinnorättsaktivister från Guatemala, Nordirland, Nigeria, Ryssland, Afghanistan, Pakistan och Kambodja.
– De här kvinnorna använder sina röster och sina berättelser som en plattform – för att hjälpa andra att hitta sin röst. De är inga ensamma hjältar, säger Hedda Krausz Sjögren, projektledare för Seven och den som sett till att pjäsen tagits till Sve­rige.
Orden från scenen förvandlas till något så mycket mer drabbande än mången teaterpjäs. Kanske är det just det avskalade, att det rena ordet får ta plats och skapa egna bilder inne i alla oss som lyssnar som gör den unika upplevelsen. Kanske är det inte svårare än att det är verkliga kvinnors röster som gör det så starkt.
– Det som publiken hör händer här och nu, runt om i världen och i Sverige. De här kvinnorna är aktiva nu och intervjuerna som texten bygger på gjordes 2007, säger Hedda Krausz Sjögren.

De sju kvinnorna förenas av att de söker kunskap och vill förändring.
– Deras historier är både individuella och allmängiltiga. Det finns ett hopp i dem, menar Helena Bargholtz, riksdagsledamot från Folkpartiet som ger röst åt Inez McCormack från Nord­irland som bland annat varit ordförande för paraplyorganisationen för de irländska fackföreningarna.
Mukhtar Mai i Pakistan – som trotsade traditionen och krävde rättvisa efter att hon våldtagits – gick från offer till aktion. De andra kvinnorna gör liknande resor.
– De uppfattar plötsligt att det inte är ”jag” som är huvudperson längre, utan att det är något utanför, säger författaren Maj­gull Axelsson, som ger röst åt Mu Sochua, Kambodja.
– Något utanför som kräver hennes kraft, tillägger Carina Hägg, riksdagsledamot från Social­demokraterna, som ger röst åt Farida Azizi, Afghanistan.

Carina Hägg, riksdagsledamot (S), läste rollen som Farida Azizi, Afghanistan.
Carina Hägg, riksdagsledamot (S), läste rollen som Farida Azizi, Afghanistan.

Mu Sochua har tilldelats Nobels fredspris för sitt arbete mot trafficking och sexslaveri i sitt hemland Kambodja och grannlandet Thailand. Farida Azizi arbetade för kvinnors rättig­heter och mot förtrycket under talibanregimen i Afghan­i­stan.

Åsa Regnér, som är generalsekreterare för RFSU och som den här kvällen ger röst åt Hafsat Abiola, Nigeria, lyfter fram religionens inflytande över politiken och därmed över kvinnors liv.
– Religionen har fått ett osynligt men tydligt politiskt grepp över frågor som berör kvinnors liv väldigt mycket, både i världen och i Europa. Det är en viktig sak som den här pjäsen visar på.

De sju Seven bygger på

De sju kvinnorättsaktivister vars historier ligger till grund för Seven är Hafsat Abiola, Nigeria, Farida Azizi, Afghanistan, Mu Sochua, Kambodja, Annabella de Leon, Guatemala, Mukhtar Mai, Pakistan, Marina Pisk­lakova-Parker, Ryssland och Inez McCormack, Nordirland.
Inplanerade läsningar av Seven kommer att ske i Sve­riges riksdag i april och under Tällberg Forum i Leksand 3 juni.

Läs mer om pjäsen på nätet:

www.sevenplay.org
www.riksteatern.se/seven