Tvisterna mellan kommun och fack är många, hela sju stycken. Två av dem löstes genom ett skadestånd på 35 000 kronor.
– Tyvärr har vi hamnat i flera tvister med kommunen den senaste tiden, säger Hans Elf, ordförande i Kommunals sektion 10.
– Vi har vunnit alla hittills. Det känns som ett slöseri med skattemedel, för det handlar om ren okunskap när man inte kallar till förhandling om det som man ska förhandla om enligt lag.
– Flera fall handlar om arbetsmiljöfrågor, saker som vi hade kunna lösa i en förhandling. Nu blir det istället rättsfall och skadestånd.