Världen har aldrig upplevt en ekonomisk krasch som den pågående. Men världens politiker har pumpat ut tiotusentals miljarder i form av konsumtionsstimulans och lånegarantier för att rädda finanssektorn. De har städat upp med skattebetalarnas pengar och pantsatt folket. Ändå tillåts allt fortsätta, som om inget hade hänt.Kortsiktigt har politikerna räddat finanssektorn, men samtidigt bäddat för nya krascher. Med räddningspaketen blir det än mindre riskabelt för banker och finansbolag att ta stora risker i sin jakt på höga vinster. Snart måste politikerna i EU-länder, USA och Japan skära djupt i statsutgifterna och höja skatter, när stimulanspaketen ska betalas och kanske lånegarantier infrias. Då sjunker konsumtionen som en sten och konjunkturen dyker. Dagens låga ränteläge är ytterligare en fara för en ny bankkrasch, eftersom folk lånar alltmer till konsumtion och fastighetsköp.  
I Finanspolitiska rådets rapport 2009:1 framgår att riksdagen har gått i borgen eller pantsatt folket för 3 500 miljarder kronor för att rädda banker och finansbolag. I räddningspaketet ingår insättargaranti på inlåningskonton, stöd och lånegarantier till banker och exportföretag samt lån till Lettland och Island. Infrias garantierna blir det smärtsamt för svenska folket. Sedan finanssektorn avreglerades politiskt på 1980-talet har Sverige haft tre ekonomiska krascher inom bank, kronans värde och IT. Bubblorna kommer allt tätare och kostar folket allt mer ekonomiskt och socialt. Till exempel har offentlig sektor sedan 20 år minskat med en tredjedel av den totala ekonomin, i siffror 100 miljarder per år. Inte konstigt att offentliganställda är nere på knä. Men deras fackföreningar samt kommun- och landstingspolitiker tycks inte förstå varför.
Jag uppmanar fackföreningar och enskilda att omedelbart avsluta sina konton och affärer med banker som har misskött sig och har lönesystem där de anställda lockas till att ta stora risker. Bra bankalternativ finns. Och de som är politiskt aktiva, måste kämpa för återregleringar.

 Jan-Åke Blomqvist, ekonom och folkhögskolelärare