I det svenska samhället har kvinnor i allmänhet en relativt stark ställning, men starka kvinnor upplevs fortfarande som skrämmande.
Jag tror att rädslan för starka kvinnor är en viktig förklaring till att Sverige hittills aldrig haft en kvinna som statsminister. Kvinnor på toppen möts inte alltid av respekt. Medias försök att måla en bild av socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin som en tunn politiker är inget annat än sexism.

Sexism liknar rasism. Barack Obama är USA:s förste svarte president. En av hans företrädare, Jimmy Carter, sade i BBC att den starka kritiken mot Barack Obamas sjukvårdsreform inte var någon vanlig respons från politiska motståndare på ett politiskt förslag. Motståndet mot sjukvårdsreformen gick djupare än så. Förklaringen skulle enligt Carter vara att många amerikaner hyser en inneboende känsla att en afro-amerikan inte ska vara president.
På samma sätt kan man förklara den republikanske kongressledamoten Joe Wilsons verbala utbrott ”Du ljuger” riktat mot president Obama i samband med presidentens tal till kongressen. Aldrig tidigare har en president blivit så
respektlöst behandlad.
 
De som inte vill att en svart man ska vara USA:s president försöker dölja att motviljan bottnar i rasism. De som inte vill att en kvinna ska bli statsminister i Sverige försöker ställa sig över alla misstankar att motviljan skulle ha något att göra med sexism.
I båda fallen måste belackarna visa att det finns helt andra skäl till varför just dessa två personer är så är olämpliga för sina uppdrag. Men om man granskar de argument som framförs offentligt kan man urskilja ett intressant mönster som avslöjar de underströmmar man vill dölja. Barack Obama är en man och därmed enligt dagens definition kompetent, däremot kan man ifrågasätta hans lojalitet (han har trots allt sina rötter i Afrika och i den muslimska världen). Mona Sahlin är en kvinna och alla vet att kvinnor är lojala mot sina arbets- eller uppdragsgivare, däremot kan man ifrågasätta hennes kompetens.
Är hon verkligen mogen för de riktigt svåra uppdragen?

JA
till Sveriges första kvinnliga statsminister.

NEJ
till rut-avdrag.