Redan på kongressen år 2001 påpekade Kommunal att det behövs en nationell eftergymnasial utbildning. Men fortfarande saknas en sådan.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med NSPG, Nation­ell Samverkan för Psykisk Hälsa och Svenska Psykiatriför­eningen vänt sig till Utbildnings­departementet. De kräver att Skolverket får i uppdrag att ta fram en nationell kursplan till baspersonal inom psykiatri och socialtjänst.

Departe­mentet har i sin tur hänvisat till Myndigheten för yrkeshögskolan, som inrättades förra året. Därför kommer de tre organisationerna att ha ett möte i april med myndigheten. Även Kom­munal kommer att delta.
Leif Nordin säger att det tidig­are har varit svårt att få någon samtalspartner.
– Men det är dags att driva frågan mer aktivt igen, kanske via branschråden, om de förändras så det blir mer tryck i dem.