Efter att fokus i avtalsförhandlingarna under en tid flyttades över till Handels område i och med strejkvarslet hamnar industrin åter i centrum. Medlarna, opartiska ordförandena, har dock enbart lämnat över ett förslag om Metalls avtalsområde.
Tidigare har facken inom industrin, IF Metall, GS och Livs, samtidigt fått bud att ta ställning till.

Enligt LO-Tidningen diskuterade LO:s styrelse olika kompromisser i bemanningsfrågan på IF Metalls initiativ.
Det handlar om olika sätt som skulle försvaga återanställningsrätten i las. Bland annat att ge arbetsgivaren rätt att plocka bort ett antal av dem som står högt upp på återanställningslistan. Enligt LO-Tidningen var LO-styrelsen inte särskilt förtjust i idén.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel försöker samtidigt stoppa den av Handels varslade strejken med början på skärtorsdagen. Arbetsgivarna hävdar att facket inte korrekt sagt upp avtalet och att fredsplikt därför gäller. Handels hävdar motsatsen.
– Svensk Handels agerande är förvånande. Vi väntar oss ett interimistiskt beslut under nästa vecka. Detta påverkar inte vår konfliktplanering, säger John Haataja, avtalssekreterare i Handels.