Lagen begränsar fackens rätt att ta till fackliga stridsåtgärder och ställa krav om löner och anställningsvillkor.

De rödgröna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, röstade nej till förslaget. Dessa partier tycker att lagen strider mot de grundläggande fri– och rättigheterna i grundlagen. Därför försökte de att skjuta upp riksdagens beslut i ett år.
De rödgröna lovar nu att riva upp Lavallagen om de vinner höstens val.