Mamma Gås såg bistert på sin son och kvackade med emfas:
– Jag förbjuder dig att plocka bort stödhjulen från din cykel!
– Men mamma, alla dom andra gässlingarna.., näbbade sonen lamt emot.
– Tyst på dig och gör som jag säger! avbröt modern. Du kan falla omkull och skada din lever.
– Ja, ja, muttrade sonen och cyklade iväg på sin trehjuling med stödhjul och allt.

Sensmoral: ”För mycket skämmer allt!”