När man förlorat rätten att få ersättning från försäkringskassan erbjuds man att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd på tre månader som startade vid årsskiftet. Siffrorna från slutet av februari visar att 13 739 personer då deltog, två av tre var kvinnor.

LO har delat upp de inskrivna utifrån vilken a-kassa de tillhör. Det visar sig att det är hotell- och restauranganställda som har flest inskrivna i relation till antalet medlemmar i a-kassan. Även fastighetsanställda, handelsanställda, livsmedelsarbetare och kommunalarbetare tillhör dem som har relativt sett många som blivit utförsäkrade och kommit med i åtgärden.
– Vi samlade namn och agerade på olika sätt mot regeringens förslag 2008, vi förstod att de här reglerna skulle slå hårt mot sjuka och utsatta grupper, framför allt kvinnor, säger Kommunals ordförande Ylva Thörn.

På Kommunals a-kassa har man märkt av att det nu kommer ansökningar från människor som håller på att bli utförsäkrade från försäkringskassan och vill gå in i a-kassan. För att få sin försörjning under arbetslivsintroduktionen är det bra om man är berättigad till a-kassa. Är man inte det får man bara 223 kr om dagen i aktivitetsstöd.
– A-kassan har fått cirka 3 300 ansökningar om att få gå med, från personer som varit sjukskrivna eller haft sjukbidrag och som därför gått ur a-kassan, säger Ylva Thörn. Hur det går sen för dem, om de blir sjukskrivna igen, kan vi inte följa genom statistiken.