Josefin Brink ställer i KA nr 4 avdraget för hushållsnära tjänster mot nedskärningar i den offentliga verksamheten. Men samhällets ”kostnad” för avdragen är en bråkdel av de summor som offentliga sektorn sparar in – ett nollsummespel. 
Vänsterblocket glömmer nämligen att många människor har fått riktiga jobb. Kvinnor får chans att starta eget. Förutom den mänskliga vinsten för den enskilde, har kostnader för a-kassa och ”socialbidrag” minskat.
Det är också just genom subventioner som samhället kan komma tillrätta med svartjobb. Så länge det är mycket mera förmånligt att köpa en tjänst svart kommer detta att göras. Men avdraget bör kunna justeras så att personer med inkomst upp till exempelvis 20 000 kronor ska kunna få göra avdrag för till exempel 60 procent av kostnaden. Rut är en reform som är bra både samhällsekonomiskt och mänskligt.
 
Lasse Salomonsson, Göteborg