SVAR: Varken i jobbansökan eller i en anställningsintervju måste du berätta att du är gravid och det anses strida mot god sed på arbetsmarknaden om en arbetsgivare frågar en arbetssökande om hon är gravid.Det finns mycket riktigt en regel i föräldraledighetslagen, som säger att arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början, eller om detta inte kan ske, så snart som möjligt. Det är först när du faktiskt har fått jobbet som du är arbetstagare. Om du börjar din anställning så nära nedkomsten att du inte hinner göra en anmälan om föräldraledighet två månader i förväg, ska du göra det ”så snart som möjligt”, vilket innebär så snart du blivit anställd. Arbetsgivaren har ingen rätt att stoppa din föräldraledighet eller ge dig en varning för att du utnyttjar din rätt till ledighet enligt lagen. Inte heller får arbetsgivaren avbryta din provanställning av det skälet. En arbetsgiv­are som missgynnar någon för att han eller hon tar i anspråk sin rätt till föräldraledighet gör sig skyldig till brott och kan dömas att ge skadestånd till den arbets­-tagare som drabbats. Om du får barn innan prövotidens sex månader har gått, kan man av en dom från EG-domstolen dra slutsatsen att arbetsgivaren varken kan förlänga prövotiden eller kräva att du börjar om med denna.